Autoškola OLCAR, Litovelská 17, Olomouc, olcar@olcar.cz

Školení řidičů

Referentské školení

Na základě Zákoníku práce se v § 133 určuje povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O školení musí zaměstnavatel vést dokumentaci. Jednoznačně tedy vyplývá, že školení a ověřování znalostí řidičů se musí zúčastnit každý zaměstnanec, který fyzicky řídí vozidlo. Jedná se o školení v rozsahu 8 hodin.

  • Cena školení:

  • pro jednotlivce 300,- Kč
  • smluvní ceny pro ucelené kurzy uchazečů pro podniky a organizace - odvíjí se od počtu uchazečů (od 20, 30, 40 a více).

Profesní osvědčení

Provádí se na základě zákona č. 478/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb.

  • Školení s přezkušováním se musí podrobit řidič:

  • vozidla vybaveného zvláštním výstražným zařízením se zvláštními světly modré barvy
  • taxislužby
  • vozidla pro přepravu více než 9 cestujících včetně řidiče
  • vozidla pro přepravu nákladu o celkové hmotnosti vyšší než 7 500 kg

Přezkoušení úspěšně splní ten, kdo ze 100% možných bodů dosáhne alespoň 80%.

  • Cena školení

  • jednotlivec 850,- Kč