Autoškola OLCAR, Na Šibeníku 1, Olomouc, olcar@olcar.cz

Školení řidičů

Referentské školení

Na základě Zákoníku práce se v § 133 určuje povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O školení musí zaměstnavatel vést dokumentaci. Jednoznačně tedy vyplývá, že školení a ověřování znalostí řidičů se musí zúčastnit každý zaměstnanec, který fyzicky řídí vozidlo. Jedná se o školení v rozsahu 8 hodin.

 • Cena školení:

 • pro jednotlivce 210,- Kč včetně 19 % DPH
 • smluvní ceny pro ucelené kurzy uchazečů pro podniky a organizace - odvíjí se od počtu uchazečů (od 20, 30, 40 a více).

Profesní osvědčení

Provádí se na základě zákona č. 478/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb.

 • Školení s přezkušováním se musí podrobit řidič:

 • vozidla vybaveného zvláštním výstražným zařízením se zvláštními světly modré barvy
 • taxislužby
 • vozidla pro přepravu více než 9 cestujících včetně řidiče
 • vozidla pro přepravu nákladu o celkové hmotnosti vyšší než 7 500 kg

Přezkoušení úspěšně splní ten, kdo ze 100% možných bodů dosáhne alespoň 80%.

 • Cena školení

 • jednotlivec 550,- Kč včetně 19%DPH
 • přezkoušení na profesní průkaz 119,- Kč včetně 19 % DPH
 • smluvní ceny pro ucelené kurzy uchazečů pro podniky a organizace - odvíjí se od počtu uchazečů (od 20, 30, 40 a více).

Certifikace řidiče (cena: 800 Kč včetně 19 % DPH)

Firmy, jejichž hlavním rysem je ekonomika, projevují zájem při přijímání řidičů do pracovního poměru o tzv. certifikaci řidiče, tj. dobrozdání vydané odbornou firmou o způsobilosti řidiče k výkonu jeho funkce. Jedná se o posouzení řidičských znalostí a dovedností, včetně chování řidiče z hlediska dodržování předpisů používaných v oblasti silniční dopravy, orientace v silničním provozu včetně jízdy s přívěsem a to i s ohledem na ekonomiku jízdy. Jedním z nezanedbatelných kritérií je i přístup řidiče k samotnému vozidlu z hlediska jeho údržby a zacházení.

webmaster: Ing. Petr Koláček